Fakta

Pr. juni 2015

Ansatte

Forbrugere

Varmesalg 2014/15

Omsætning 2014/15

Hovedledninger

Stikledninger

 

Varmekapacitet:

Central Hostrupvej

Central Lupinvej

 

Varmekapacitet

Hos ekstern varmeleverandør

 

 

 

4

1508

40.255 MWh

21.330.231,00 kr.

32,9 km

32,0 km

 

 

18.900 kW fuelolie

6.000 kW bioolie

 

 

 10.500 kW affald